Itzultzea  


Eraikuntzan 
Itsasoa 
Heraldikoa 
Sinbologia 
Sundials 
Hileta-erritu 
Erromanikoa 
Errotuloak 
             

XI. eta XII. mendeetan, eta XIII. mendaren zati batean arte-egikera nagusia. Europara hedatu zen lehenengo nazioarteko egikeratzat har daiteke.